Exacttools

Exact Tools – strojevi za obradu cijevi

Već 10 godina, Exact razvija suvremene alate za rezanje cijevi, završnu obradu i procesiranje. Njihovi inovativni proizvodi podigli su razinu kvalitete obrade cijevi na novu razinu, sustavi su pogodni za sve veličine cijevi i materijale.

Rezanje cijevi Exact alatima je primjetno brže u usporedbi sa tradicionalnim metodama, a površina rezanja je precizna i uniformirana tj. spremna za spajanje odmah po završetku rezanja.
Exact rezači mogu biti korišteni na unutrašnjim i vanjskim površinama jer zadovoljavaju kriterije za zaštitu od požara, a svojom potrošnjom štede do 85% električne energije naspram tradicionalnih brusilica.

Zašto odabrati Exact Tools proizvode?

Svojim proizvodima pružaju bolje rezultate sa manje uloženog vremena.

http://www.exacttools.com/

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više informacija